CRÈDITS

 

Directora- Mª del Carmen Llasat Botija

                    Montserrat Llasat-Botija

                    Miguel Angel Prat Martinez

 

 

     Grup d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses

 

 

     Departament d'Astronomia i Meteorologia

     Facultat de Física

     Universitat de Barcelona

     C/ Martí i Franquès 1, pta.7

     tel - 934021124

     08028 Barcelona