SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ

 

VISITEU ELS CENTRES ON ES FA RECERCA

  Departament d’Astronomia i Meteorología

  Universitat de Barcelona

  Institut Cartogràfic de Catalunya

 

FORMEU-VOS

  Màster Climatologia Aplicada

  Màster Europeu en Meteorologia

 

CONEGUEU QUÈ HI FAN ELS EXPERTS PER A LA NOSTRA PROTECCIÓ

  Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil – Generalitat de Catalunya  

  Dirección General de Protección Civil y Emergencias

  Protección Civil Gobierno Vasco

  Generalitat Valenciana

  Servicio Nazionales della Protezione Civile (Italia)

  Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles DDSC (França)

  La Protection Civile en France-Paris (França)

  DGXI - Dirección General de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil de la UE

  International Strategy for Disaster Reduction

  Federal Emergency Management Agency - FEMA (EUA)

  

ORGANISMES QUE TENEN CURA DE LES NOSTRES AIGÜES

  Agència Catalana de l’Aigua

  Confederación Hidrográfica del Ebro

  Sistema Español de Información sobre el agua

 

ORGANISMES METEOROLÒGICS 

  Instituto Nacional de Meteorología (INM)

  Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)

  Portal meteorològic Italià de la Aeronautica Militare

  Servei Meteorològic francès (Météo France)

  Climate Network Europe

 

ALTRES LLOCS AMB INFORMACIÓ METEOROLÒGICA

  Pàgina web del grup GAMA amb molta informació meteorològica

  Unicornweb
 Alertes a Europa per meteorologia extrema (MeteoAlarm)

CONEGUEU QUI I COM ES FA LA COMUNICACIÓ DEL RISC

  Web del projecte Rinamed

  Portal amb continguts diversos tots relacionats amb la meteorologia

  Generalitat Valenciana

  Web del Centre Méditerranéen de l’Environnement

  Web francesa amb informació per la prevenció dels riscos naturals

  CATastrophes NATurelles.NET  

 

ALTRES INSTITUCIONS

  Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

  Consorcio de Compensacion de Seguros (CSC)

  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

  Associació Catalana de comunicació científica