QUI SOM ?

 

El Grup d’Anàlisi de situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) és un grup d’investigació pluridisciplinari. Aquest grup forma part del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB).

 

Les seves línies d’investigació són:

  • Anàlisi de precipitació i riscos meteorològics.

  • Canvi climàtic i anàlisi de sèries climàtiques.

  • Agrometeorologia, xarxes meteorològiques i educació ambiental.

 

Les activitats que desenvolupa es poden resumir en els següents punts:

 

Formació:

  • Impartició de classes i conferències.

  • Elaboració de documents tècnics, acadèmics i de divulgació.

  • Organització i coordinació de Màsters i seminaris

 

Recerca:

  • Coneixement dels mecanismes relacionats amb els riscos naturals.

  • Investigació sobre la seva evolució i variabilitat.

  • Desenvolupament d’eines.

 

Accedeix a la nostra pàgina web per a més informació  

 

QUÈ ÉS EDRINA?

 

EDRINA (EDucació en RIscos NAturals) és un portal d’Internet amb continguts sobre riscos naturals, especialment aquells relacionats amb la meteorologia, com les inundacions o les temperatures extremes. Està dirigit a la població en general. EDRINA és creat i mantingut per un equip científic pluridisciplinari del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona; per la qual cosa esdevé a més un espai per a la transmissió dels resultats de les pròpies activitats de recerca. Es tracta d’un espai dinàmic, en continua millora, obert a suggeriments i noves propostes.

 

Per què neix Edrina?

 

A les regions de l’arc mediterrani occidental les catàstrofes naturals han causat, durant aquesta última dècada, la mort de nombroses persones que residien en zones exposades. L’impacte econòmic d’aquests esdeveniments, en creixement regular, és cada cop més important. Per això és tant important transmetre a la població informació sobre els riscos naturals generals i específics i consells per a facilitar la convivència amb aquests riscos.

 

També és important la recuperació de la memòria històrica, ja que un dels problemes al qual ens enfrontem és el desconeixement del propi territori i els riscos que l’amenacen.  Qüestió que s’agreuja en el cas d’aquelles persones que vénen d’altres països i que desconeixen i els riscos als que estan exposats.

 

Què trobaràs a Edrina?

 

   Descripcions completes sobre riscos naturals

   Material gràfic com fotografies i presentacions

   Enllaços a pàgines Web relacionades amb la temàtica dels riscos naturals

   Documentació científica

   I moltes altres coses!