SEQUERES
 
MESURES D'ACTUACIÓ DURANT LA SEQUERA

 

L'administració hidràulica estableix unes determinades mesures a prendre en situacions d'alerta (que es diferencien amb l'anterior classificació en què inclouen aspectes de gestió).

L'objectiu principal d'aquestes mesures ha de ser garantir en tot moment el suficient subministrament d'aigua a les àrees urbanes per a, com a mínim, un període de 12 mesos.

Les diverses mesures i actuacions implicades són coordinades i dirigides per “meses de sequera” que estan constituïdes per la Confederació Hidrogràfica junt amb administracions i usuaris interessats. L'administració hidràulica assumeix, en part, la responsabilitat de l’abastament als principals nuclis urbans de les zones afectades, treballant amb les administracions locals que són les competents en situacions ordinàries.

A fi de gestionar l'aigua el millor possible l'administració porta a terme diferents tipus de mesures.

 • Les dirigides a aprofitar al màxim els recursos: inclou mesures com les campanyes d'educació per a l'ús eficient.

 • Les mesures de gestió de la demanda per vies no coercitives: ho són la promoció de cultius de baix consum hídric (gira-sol), la introducció de flora xerícola als jardins o les recàrregues econòmiques quan un nivell de consum és superat

 • Un tercer tipus són les mesures coercitives de gestió de la demanda que a grosso modo serien les restriccions obligatòries i la desviació de l'aigua destinada a altres usos cap al de consum.

 • Una quarta mesura inclou totes aquelles destinades a la reducció de les pèrdues reutilitzant aigua, per exemple.

 • I finalment estan les mesures que augmenten l'oferta amb l'ús d'aigua subterrània, desalació,…

 

RECOMANACIONS A LA POBLACIÓ

(Tret de les recomanacions de Protecció Civil, Espanya)

 • Estalvieu aigua.

 • Reviseu l'estat de les canonades i les aixetes per evitar pèrdues.

 • Tanqueu lleugerament les claus de pas per a disminuir el cabal d'aigua que surt per les aixetes.

 • Emmagatzemeu aigua i líquids substituïbles (aigües minerals, refrescos,…).

 • Consumiu el mínim d’aigua quan netegeu la casa o renteu els plats,…

 • Només utilitzeu la rentadora o el rentaplats quan estigui completa la càrrega. Procureu recuperar la seva aigua i empreu-la en usos que no suposin un possible contagi.

 • Utilitzeu la cisterna del lavabo només per motius imprescindibles. Podeu introduir ampolles o similars a la cisterna per a reduir la seva capacitat i estalviar consum.

 • És preferible dutxar-se a banyar-se, tancant l’aixeta mentre us ensaboneu.

 • Eviteu els exercicis físics que produeixin gran fatiga i sudoració.

 • Controleu-vos els ulls perquè poden veure's afectats per una atmosfera seca.

 • Si l'aigua que consumiu no és controlada o està embotellada haureu de bullir-la durant quinze minuts abans de beure-la.

 • Vigileu el perfecte estat de conservació i higiene dels aliments

 • L'aigua del lavabo, de la vaixella i dels utensilis de cuina ha de ser tan segura com la beguda.

 • No us banyeu en llocs on l'aigua pugui estar contaminada.

 • Ha d'intensificar-se la cloració en piscines i llocs proclius a patir contaminació.