SEQUERES

 

CARACTERÍSTIQUES

 

TIPOLOGIA

 

Es defineix la sequera climàtica com la baixa precipitació durant un període de temps prou llarg.

 • La sequera hidrològica es refereix a la falta de recursos hídrics

 • La sequera agrària és la falta d'aigua aprofitable per les plantes cultivades. La sequera agrària es defineix calculant la disponibilitat de l'aigua del sòl per les plantes i els animals.

Normalment es mesura observant els efectes de la falta d'aigua en termes de pèrdues econòmiques pels agricultors.

 

Embassament Mª Cristina (L’Alcora, Castelló) Maig 2005 (Font: T. Barrera)

 

MESURAMENT I AVALUACIÓ

 

En la sequera, el principal factor determinant és la precipitació, no obstant això és necessari, a l'hora de mesurar la sequera, tenir en compte altres factors:

 • els nivells dels cursos fluvials

 • la humitat del sòl

 • les aigües subterrànies

Segons la zona, es defineix de forma diferent. Per exemple, la següent és la proposta de la British Rainfall Organization (1936) per a països occidentals situats en zones plujoses:

 • Sequera absoluta: període de 15 dies consecutius durant els quals la precipitació registrada és inferior o igual a 0,25 mm/dia

 • Sequera parcial: període de 29 dies amb una precipitació mitja inferior o igual als 0,25 mm/dia

 • Temps sec: període de 15 dies consecutius amb precipitacions que no superen 1 mm/dia

A Espanya, l'Institut Nacional de Meteorologia utilitza el mètode de Gibbs amb el qual es caracteritzen les precipitacions comparant-les amb els percentils de la sèrie, si bé per a la seva utilització s'han adoptat els quintils. A partir dels valors dels quintils de la sèrie es calculen els índexs de freqüència. Amb aquests índexs es podrà definir si un mes, una estació o un any ha estat sec o molt sec:

 • Molt sec: freqüència de la precipitació inferior a 0,20 (la precipitació registrada es troba a l'interval corresponent al 20 % dels anys més secs)

 • Sec: freqüència de la precipitació entre 0,20 i 0,40 (la precipitació registrada és igual o superior al 20% dels més secs i inferior al 40% dels anys més secs)

Una altra forma molt senzilla de veure quin tipus de període es tracta consisteix a calcular un índex de pluviositat obtingut a partir de la relació entre la precipitació del període a estudiar i els valors considerats normals per a aqueix mateix període i calculats per a un llarg temps. Si la relació resulta menor de la unitat es tractarà d'un període sec.

Finalment hi ha altres índexs de sequera que tenen en compte més paràmetres, com el de l'evapotranspiració. Aquest és el cas, per exemple, de l'Índex de Severitat de Sequera de Palmer (PDSI), usat als EE.UU. S'obté a partir de les diferències de pes acumulades entre precipitació real i quantitat que es calcula que es requereix per a l'evapotranspiració, la recarrega del sòl i l’escolament. Té en compte els efectes de persistència de les situacions de sequera. Els llindars són els següents:

 

 • PDSI >=4 extremadament humit

 • PDSI<= -4 extremadament sec

 

Esglèsia St. Roman de Sau. Agost 1999. (Font: GAMA)