SEQUERES

 

DEFINICIONS

 

sequía (es.), sécheresse (fr.), siccità (it.) drought (en.)

 

Situació de dèficit hídric del sòl tal que les necessitats hídriques de la població, els animals i les plantes no poden ser satisfetes.

Es parla de sequera quan aquesta situació de baixa precipitació no forma part del clima de la zona i quan dura un temps prou llarg com per a causar impacte.

 

 

DEFINICIONS VINCULADES

 

Cal diferenciar entre la sequera i l'aridesa. L'aridesa es dóna amb una mitjana baixa de precipitacions o d'aigua natural disponible, és una característica permanent. En aquest cas, la falta de pluges sí que forma part del clima de la zona. Solen ser regions amb poques pluges i altes temperatures.

Un altre procés relacionat però que no hem de confondre és la desertització.

 

 

La desertització és el procés pel qual les terres productives àrides i semiàrides es converteixen en econòmicament improductives. Hi ha diferents factors que la produeixen com un excessiu cultiu, el pasturatge intensiu o la tala indiscriminada de boscos.

 

 

L'evapotranspiració és la quantitat d'aigua que transpiren les plantes i s'evapora des del sòl, superfícies d'aigua, gel o neu o des de les superfícies d'intercepció de les plantes. 

 

FONTS IMATGES:

 

Banco de Imágenes  del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia