SEQUERES

 

MESURES DE PROTECCIÓ

 

Riscos que implica la sequera per a la població (segons Protecció Civil):

 • Falta d'aigua potable i de rec

 • Propagació de malalties

 • Dessecació de terres i zones humides

 • Alteració de flora i fauna amb reducció de la producció agrícola

 • Poca disponibilitat d'aigua per a usos industrials

 

Pantà de Sau. Agost 1999 (Font : GAMA)

 

 

ACTUACIONS DAVANT LA SEQUERA

 • Tradicionals

  • Rogatives pro pluja

  • Construcció de pous, aqüeductes i embassaments

 • Per a augmentar l'oferta de recursos existents

  • Transvasaments

  • Depuració d'aigües residuals

  • Sobreexplotació d'aqüífers

  • Desalació d'aigües marines i salobres continentals

  • Increment artificial de les precipitacions

 • Mesures d'aprofitament sostenible

  • Planificació racional dels usos agraris de l'aigua

  • Optimització de l'ús de l'aigua a espais urbans

 • Educació ambiental. Conscienciació de la població per a un ús racional als domicilis