SEQUERES

 

 Definicions

 Característiques

 Mesures preventives

 Mesures de protecció

 Mesures d’actuació durant la sequera

 

 

Embassament a Castelló a l'agost de 2005 (Font: GAMA)